Els cranis trepanats

Vitrina 45
La trepanació, documentada a partir del Neolític, les trobem a la cova d’En Pardo (Planes) i la cova de la Pastora (Alcoi). A la cova de la Pastora s’han documentat dues tècniques de trepanació. El barrenat que consisteix en la perforació del crani fent girar una punta dura; l’abrassió és realitza amb pedres granuloses com l’arenisca.
En cap crani s’aprecia alteracions patològiques, així que cal considerar aquesta pràctica com ritual. Finalment cal tenir present que la supervivència dels individus queda totalment demostrada, doncs hi ha signes de regeneració óssea.
Back to top