Back to top

Els productes del comerç (II)

Vitrina 140
El comerç marítim va ser fonamental en època romana per al transport de mercaderies entre llocs distants.
Back to top