Back to top

Els productes del comerç (III)

Vitrina 141
Les terres valencianes van comerciar amb tot el Mediterrani, intercanviant tant matèries primeres com productes de primera necessitat, manufacturats, de luxe i esclaus.
Back to top