Back to top

Les primeres importacions. Segles III-I aC (I)

Vitrina 142
Els primers productes ceràmics itàlics que van arribar a Hispània van ser peces de vaixella de taula de vernís negre acompanyades de recipients de ceràmica comuna per a emmagatzemar, transportar i cuinar. Junt amb estes produccions va començar la importació de vi itàlic contingut en àmfores amb una capacitat màxima d’uns 27 litres.
Back to top