Comença l’Edat dels Metalls

Vitrina 44
Els testimonis més antics de la metal·lúrgia del coure en la Península Ibèrica corresponen a la primera mitd del III mil·lenni a.C. El procés d'adquisició d'esta nova tecnologia per les poblacions peninsulars cal referir-ho al món mediterrani, que en el seu extrem oriental coneix el treball del metall en una cronologia anterior. En la península destaquen dos focus inicials: el de la Cultura dels Milers en el sud-est i el del curs davall del Tajo en la fatxada atlàntica. En l'Ereta del Pedregar l'aparició dels primers objectes metàl·lics correspon a l'Eneolític Ple, en la segona mitat del III mil·lenni; es tracta de punxons, puntes, destrals i algun fragment d'escòria. Les anàlisis mostren que en tots els casos es tracta de coure amb mínimes quantitats d'altres elements com l'arsènic, que corresponen a impureses pròpies del mineral utilitzat per a la fosa i no a cap tipus d'aliatge.
Back to top